Luxury valuation

Luxury valuation

ارزیابی لوکس ایران 

 

 

اسپیاس برای اولین بار با تاسیس مجموعه LUXELECT به معنای " لوکس منتخب " به ارائه خدمات ارزیابی ، مشاوره و آموزش لازم در راستای شناخت عیار لوکس شخصی و یا برند به همراه برنامه ریزی موثر جهت تمرکز و گسترش کمی و کیفی عنوان لوکس ویا لاگژری Luxury انحصاری است .

 

عنوان Luxury valuation در سطح بین المللی امری رایج در مبحث شناخت و توسعه کسب و کار لاگژری و فردی است که اسپیاس با حفظ استانداردهای بین المللی و در نظر گرفتن نیاز ایرانی جهت محک زدن و مشخص نمودن موضع امر لوکسدر جنبه شخصی و کاری (برند) به ارائه خدمات ارزیابی ، مشاوره و آموزش می پردازد. 

 

نکته جالب توجه این است که ، لوکس را نمی توان کپی برداری نمود و یا تقلید کرد زیرا لوکس عنوانی بزرگ و نسبی است و هر شخص و یا برند نوعی از جنبه لوکس را می پذیرد و آن را اجرا میکند ، لوکس به شدت نقد پذیر است بطوری که فاصله بین اصالت ، لوکس و شعاف بسیار کم و ظریف است ، لذا اسپیاس جهت مشخص نمودن عنوان لوکس هر شخص یا برند در دایره وسیع آن در داخل و سطح بین المللی و مرتب نمودن و راهنمایی در راستای معرفی و ایجاد تمایز با سایرین و در نهایت کسب منافع در کسب و کار و رفتار شخصی با این امر مهم توجه نموده و خدمات مرتبط و متفاوتی در در باشگاه LUXELECT خود به ارائه خدمات متناسب و متفاوت به متخصصین ، مدیران و صاحبین مشاغل لوکس و خاص ارائه می نماید.

 

خدمات ارزیابی لوکس :

 

ارزیابی لوکس اسپیاس برای اولین بار در ایران صرفا جهت مشخص نمودن جایگاه برند و یا جایگاه فردی لوکس در گستره فضای لوکس بین المللی و داخل کشور صورت گرفته است .

این نوع ارزیابی درجه بالاتری از کیفیت مورد بررسی قرار گرفته و تعیین حوزه تخصصی در عنوان لوکس صورت می پذیرد .

این نوع ارزیابی در سطح دنیا جهت تشخیص جایگاه برند ، ساماندهی فعالیت ها و هدفمند سازی برند در راستای تسخیر بازار در آن نوع خدمات و محصول صورت می پذیرد .

لذا آندسته از مدیران و کسب و کار های فعال در حوزه لوکس میتوانند جهت تعیین بازه فعالیت و ساماندهی هزینه و تبلیغات از ارزیابی لوکس جهت برندسازی داخلی و خارجی استفاده نمایند .

 

 

 

ادامه مطالب در خصوص باشگاه LUXELECT ...

 

 

 

گروه خدمات تخصصی

ارائه خدمات به تاسیسات گردشگری

ارائه خدمات به تاسیسات گردشگری

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به هتل منتخب

ارائه خدمات به هتل منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به مراکز پذیرایی

ارائه خدمات به مراکز پذیرایی

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به بیمارستان منتخب

ارائه خدمات به بیمارستان منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به شرکت منتخب

ارائه خدمات به شرکت منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به مجتمع منتخب

ارائه خدمات به مجتمع منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به آژانس مسافرتی

ارائه خدمات به آژانس مسافرتی

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به فرودگاه های منتخب

ارائه خدمات به فرودگاه های منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به مراکز بانکی منتخب

ارائه خدمات به مراکز بانکی منتخب

اطلاعات بیشتر