دورهمی شرکای تجاری اسپیاس

دورهمی شرکای تجاری اسپیاس

دورهمی شرکای تجاری اسپیاس

ویژه اعضای گروه وفا و VIP اسپیاس 

شرکای محترم تجاری اسپیاس با آشنایی هر چه بیشتر از خدمات یکدیگر با دید بازتری برای ادامه همکاری با یکدیگر جهت تحقق اهداف خود فعالیت مینمایند لذا در دورهمی های دوستانه همراهان و شرکای تجاری قدرتمند اسپیاس فضای جدیدتری برای تعریف خدمات بیشتر و نیز راه اندازی قسمت های کاربردی دیگری صورت میپذیرد

 

شرکای محترم تجاری ؛ جهت ثبت نام با کارشناس خود در اسپیاس در ارتباط باشید .

گروه خدمات تخصصی

ارائه خدمات به آژانس مسافرتی

ارائه خدمات به آژانس مسافرتی

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به هتل منتخب

ارائه خدمات به هتل منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به مراکز پذیرایی

ارائه خدمات به مراکز پذیرایی

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به بیمارستان منتخب

ارائه خدمات به بیمارستان منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به شرکت منتخب

ارائه خدمات به شرکت منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به مجتمع منتخب

ارائه خدمات به مجتمع منتخب

اطلاعات بیشتر