سمینارتور کسب و کار لوکس

سمینارتور کسب و کار لوکس

سمینارتور کسب و کار لوکس

تیر ماه 98

ویژه مدیران ، مجموعه های کسب و کاری و همراهان تجاری اسپیاس 

همراه با عناوین مختلف آموزش های کاربردی همراه با بازدید از مجموعه های موفق و مشاوره اختصاصی به شرکت کنندگان 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس خود دراسپیاس در ارتباط باشید.

گروه خدمات تخصصی

ارائه خدمات به آژانس مسافرتی

ارائه خدمات به آژانس مسافرتی

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به هتل منتخب

ارائه خدمات به هتل منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به مراکز پذیرایی

ارائه خدمات به مراکز پذیرایی

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به بیمارستان منتخب

ارائه خدمات به بیمارستان منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به شرکت منتخب

ارائه خدمات به شرکت منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به مجتمع منتخب

ارائه خدمات به مجتمع منتخب

اطلاعات بیشتر