سمینار تور مدیریت

سمینار تور مدیریت

سمینار تور مدیریت 

 

ویژه مدیران عضو اسپیاس 

 

برگزاری کارگاه های مدیریت به صورت تور دو روزه داخلی متناسب با فصل .

تور آموزشی همراه با تفریح و مشارکت تیمی مدیران برای حل مسائل کاربردی مدیریتی.

 

جهت اطلاع از پکیج های متناسب با مدیران با کارشناس خود در اسپیاس در ارتباط باشید.

گروه خدمات تخصصی

ارائه خدمات به آژانس مسافرتی

ارائه خدمات به آژانس مسافرتی

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به هتل منتخب

ارائه خدمات به هتل منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به مراکز پذیرایی

ارائه خدمات به مراکز پذیرایی

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به بیمارستان منتخب

ارائه خدمات به بیمارستان منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به شرکت منتخب

ارائه خدمات به شرکت منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به مجتمع منتخب

ارائه خدمات به مجتمع منتخب

اطلاعات بیشتر