نمایشگاه سالیانه اسپیاس

نمایشگاه سالیانه اسپیاس

نمایشگاه سالیانه اسپیاس

 

ویژه سال 1398

 

جهت معرفی کلیه همراهان تجاری  " LUXEELECT " اسپیاس به تمامی اعضای خانواده اسپیاس و مشتریان داخلی و خارجی اسپیاس

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس خود در اسپیاس در ارتباط باشید. 

گروه خدمات تخصصی

ارائه خدمات به آژانس مسافرتی

ارائه خدمات به آژانس مسافرتی

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به هتل منتخب

ارائه خدمات به هتل منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به مراکز پذیرایی

ارائه خدمات به مراکز پذیرایی

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به بیمارستان منتخب

ارائه خدمات به بیمارستان منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به شرکت منتخب

ارائه خدمات به شرکت منتخب

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات به مجتمع منتخب

ارائه خدمات به مجتمع منتخب

اطلاعات بیشتر